Nenadávejme na zrcadlo, když máme křivou hubu...

Nenadávejme na zrcadlo, když máme křivou hubu…

Vyhráli naši a naši jsou ti, co vyhráli… Není to asi moc zásadové, ale je to takové české.

Zvolili jsme novou Poslaneckou sněmovnu, a co se stalo, se už nedá odestát. Maximálně mimořádnými volbami, ale na to nikdo nemyslí, zvlášť když právě skončená předvolební kampaň byla tragicky prázdná. Kdyby nebylo médií, která zuřivě nálepkovala a nutila k tomu i politiky, tak bychom snad byli ušetřeni i vzájemného nevkusného napadání kandidátů. O jejich názorech jsme se nedozvěděli skoro nic, ale o nich samotných skoro všechno.  Známe jejich sexuální orientaci i to, že nevědí nic o těžbě a zpracování lithia. Cokoliv je jim dobré k tomu, aby uráželi své konkurenty.

Na druhé straně je třeba si přiznat, že máme s drobnými odchylkami v zásadě to, co jsme chtěli nebo to, co jsme mohli dostat. Politika nás jako občany a voliče obecně zajímá spíše jako zdroj zábavy nebo ji více nebo méně ignorujeme. Volby nám slouží jako předmět sázkařské vášně, rozhodujeme se na poslední chvíli podle nějakého vykřiknutého hesla nebo šklebu nějakého lídra. Nabídka má kromobyčejnou schopnost přizpůsobit se poptávce a platí stará pravda, že pokud může poptávku uspokojit horší kvalita nabídky, pak určitě k tomuto zhoršení kvality dojde. Ludwig von Mises říkával, že nikdy žádná komodita nebyla využita k plnění funkce, kterou může stejně dobře naplnit i komodita levnější.

Nelze tedy než konstatovat, že výsledky voleb nastavily zrcadlo naší společnosti…Můžeme si o výsledcích myslet, co chceme, ale myslíme si to především o sobě….