Nový Jeruzalém

Nový Jeruzalém…

Navštívil jsem opakovaně dům U Zlatého prstenu, kde je krásná a interaktivní expozice doby Karla IV., kterou připravilo Muzeum HMP. Jeden sál byl věnován možnému vztahu pražských urbanistických záměrů otce vlasti s podobou  tehdejšího Jeruzaléma.

Sám Karel IV. nikdy v Jeruzalému nebyl, ale když už měl možnost zasáhnout s obrovskou vizí do podoby středověké Prahy, učinil tak nejen s odbornou, ale i duchovní péčí hodnou obdivu. Plyne z toho poučení, že skutečný rozměr hlavnímu městu může dát jen opravdový mocný vizionář a nikoliv radnice. Ostatně je charakteristické, že Karlovo budování Nového Města mělo největší odpůrce v konšelech Starého Města. Karel je dal vyměnit, kádrové opory rady, patricije, nahradil většinově řemeslníky a obchodníky.

V expozici nebyla ani zmínka o nějakých hysterických protestech proti tomu, že si Karel IV dovolil nějak s Jeruzalémem nakládat, přivlastnit si jeho obraz, zrcadlové ho otočit a podle něj, jako podle otisku budovat Prahu jako nový Jeruzalém, jako město budoucnosti. "A viděl jsem od Boha z nebe sestupovat svaté město, nový Jeruzalém, krásný jako nevěsta ozdobená pro svého ženicha." takto se to píše ve 21. kapitole Zjevení Janova, známého též jako Apokalypsa. Karel si zjevně moudře řekl, že nebe přeje připraveným, a naplánoval prahu tváří v tvář blížící se  apokalypse…

Dnes jsme svědky toho, že si jiný mocný muž, Donald Trump, dovolil vzít Jeruzalém do úst a už létají nejen ostrá slova a kameny, ale i nože, kulky a rakety. Nepadlo jediné racionální slovo. Přitom je nesporné, že si každý suverénní stát může zvolit jako své hlavní město obec podle vlastního výběru. Pokud žádná nevyhovuje, může si postavit hlavní město na zelené louce. Stejně tak je nepochybné, že tato volba nemusí každému blízkému nebo vzdálenému sousedovi či partnerovi z nejrůznějších důvodů vyhovovat a má právo požádat, aby své zastoupení měl v jiné obci. Stejné tak je věcí každého, zda chce mít své zastoupení v obci podle výběru dotyčného státu.

Je okouzlující, že i po sedmdesáti letech se tolik dospělých lidí s dobrým vzděláním a normální diagnózou stále drží nesmyslu, že jedno město může být hlavní  městem dvou států, navíc států s dlouhodobě nedobrými vztahy, z nichž jeden ještě ani neexistuje. Navíc tuhle evidentní blbost nazývají základem jakéhosi mírového plánu, který už sedmdesát let plodí jenu válku a násilí  za druhým. Je varující, že řada z těchto lidí nese odpovědnost za osudy mnoha lidí a států. Je velmi dobře, že Donald Trump píchnul do zatuchlé situace kolem Jeruzaléma, protože donutil zastánce tohoto nesmyslu jej znovu nahlas zopakovat. Je patrné, že to mnohým nejde úplně dobře přes pysky, ale co mohou dělat. Není na čase spíše říci, že ten, kdo tohle vymyslel, ten založil a zároveň si pojistil válku a násilí na Blízkém Východe navěky…?!?

Tak mě tak napadlo, jestli by se nenašel nějaký multidobrák, třeba takový George Soros, který by Palestincům postavil někde na jejich území podle jejich vlastního výběru Nový Jeruzalém, nejlépe i se Zdí nářků. EU by to určitě politicky podpořila, muslimský svět by dodal doktory, inženýry a jinou kvalifikovanou pracovní sílu a možná by došlo i na novou apokalypsu….

Také mě napadla v souvislosti s jedním hlavním městem dvou států cimrmanovská otázka: „Není to málo, Brusele OSNoviči…?!?“ Nemohl by být Jeruzalém ještě hlavním městem korejského poloostrova nebo společnou „stalícou“ Ruska a Ukrajiny…?!? Když už, tak už….