Vidím opravdovou společnost obyčejných lidí...

Vidím společnost poznání, citu a víry, v jejímž základu leží možnost volby a duální vztahy jeho individuálních i skupinových příslušníků, které utvářejí různorodé životní způsoby a umožňují jejich sousedství, spolužití a sounáležitost.

Vidím společnost vyznávající а sdílející hodnoty míru, proměnlivosti a volného času, která bude dbát o důstojnost, důvěru a dostatek svých příslušníků.

Vidím společnost, ve které jsou veškerá obecně uznaná základní práva příslušníků této společnosti v jednotě s jejich povinností chránit práva druhých.

Vidím společnost, ve které probíhá nesmiřitelný spor mezi těmi, kteří tvoří a těmi, kteří ničí, a jejíž spravedlnost stojí na omezování černých pasažérů.

Vidím společnost, která nebude jakkoliv vykořisťovat své prostředí, a to ani přírodní, ani politické, ani hospodářské, a bude dobrým sousedem.

Vidím společnost, která bude hospodařit především s přírodním a duševním bohatství na svém území, sdílet ho, intenzivně inovovat a řádně s ním obchodovat.

Vidím společnost, která bude omezovat dědictví práv i zásluh.

Vidím společnost, ve které je sdílení a spoluodpovědnost normou až nutností, plná odpovědnost ctností a omezená odpovědnost výsadou.

Vidím společnost, která nebude brát proměnlivost a změnu jako problém, ale jako příležitost a zdroj své budoucnosti.

Vidím společnost, pro kterou nebude volný čas určen k regeneraci pracovní síly a utrácení peněz, ale ke svobodnému užití každým jednotlivcem, zejména pro rozvoj poznání, hledání krásy a opravdové víry а podporu osobního i společenského zdraví.

Vidím společnost obyčejných živých lidí v jejich biologické různorodosti, se všemi jejich lidskými vlastnostmi a  celou řadou společenských rolí.

Vidím společnost, ve které neexistuje obecně uznané dobro nebo zlo. Dobro a zlo jsou v ní především individuálními hodnotovými soudy.

Vidím společnost obyčejných lidí, kteří tvoří, sdílejí a žijí proměnlivou přítomnost, která utváří budoucnost pro všechny.

Vidím společnost opravdových lidských společenství vznikajících z rovnoprávné vůle svých zakladatelů a fungujících na jimi vzájemně dohodnutých principech bez určujícího vnějšího vlivu.

Vidím společnost, která má vytvořenou funkční strukturu komunikace se svým okolím i vnitřním prostředím. Tato struktura stimuluje společenskou bezpečnost, spravedlnost a biologickou, společenskou a hospodářskou reprodukci společnosti. Tato struktura komunikace je klíčovým nástrojem adaptability společnosti na změnu jejího prostředí.

Vidím společnost, ve které bude tato funkční struktura komunikace, nazývaná nyní politika, právo a stát, sloužit společnosti a nebude zcela ve službách moci.