Život tropí hlouposti

Život tropí hlouposti…

Před časem stíhal nový český demokratický právní stát Milouše Jakeše a Jozefa Lenárta kvůli jejich údajné velezradě, které se měli dopustit jakýmsi vyjednáváním o dělnicko-rolnické vládě na sovětském velvyslanectví u příležitosti ukončení takzvaného obrodného procesu pražského jara v důsledku bratrské a internacionální pomoci a dočasného umístění sovětské branné moci na československém území, což lze vyjádřit jednoduchým slůvkem „okupace“. Nastala další z mnoha podob cizího protektorátu nad českými zeměmi, což je zdaleka nejrozšířenější podoba uspořádání správy věcí veřejných v našich dějinách.

Pokud je mi známo, tak představitelé nové doby přispěchali záhy po svém halasně deklarovaném vítězství s nasazením života nad komunismem v sametové revoluci s prohlášením o tom, že režim panující v Československu v období mezi 25. únorem 1948 a 17. listopadem 1989 byl nezákonný a zavrženíhodný. Velezrada na takovém režimu přece nemůže být zločinem podobně jako vražda na tyranovi. Jakeš s Lenártem by si svou tehdejší srpnovou velezradou museli říct o čelné místo v pantheonu protikomunistického třetího nebo čtvrtého odboje a ještě by na to měli štempl od soudu. Nakonec to šlo celé někam do ztracena. Novému demokratickému právnímu režimu se tedy evidentně nepodařilo dokázat, že právě v těch pár hodinách na sovětském velvyslanectví, popřípadě v celé Stromovce, byl tehdejší režim následováníhodný a zákonný.

Tahle vzpomínka se mi vybavila, když jsem se seznámil se dvěma myšlenkami z knihy Milana Syručka „Michail Gorbačov. Uchránil Prahu před krveprolitím?“. Kniha uvádí, aniž bych chtěl citovat, jednak to, že o rozpuštění tehdejší podoby tábora socialismu bylo rozhodnuto v sovětském politbyru již někdy na počátku roku 1988 a jednak to, že Michail Gorbačov písemně nařídil sovětským vojskům dočasně umístěným na našem území, jakož i dalším mocenským a vlivovým složkám, aby podpořily „sametovou revoluci“ a zabránily československým ozbrojeným silám proti ní zakročit.

Neznamenalo by to nic jiného, než že hrdinové sametové revoluce, kteří nás hojně zásobovali a zásobují publicistikou i literaturou se vzpomínkami na to, jak vyhráli sameťák, smetli komunismus, přinesli nám svobodu a demokracii, a v několika týdnech vyhnali z Československa i Sovětskou armádu, vlastně jenom plnili pod ochranou cizí ozbrojené okupační moci usnesení jejích vrcholných politických orgánů. Ale jsme v Čechách, a zde, jak víme, přece nemůže být kolaborace s cizí mocí velezradou, když je režim zavrženíhodný a nezákonný. Dokonce kolaborace s cizí mocí nemůže být velezradou ani v případě, že už je režim následováníhodný a zákonný, pokud ovšem jde, takříkajíc, o dobrou věc. Mám tím na mysli období od 18. listopadu 1989 až do odchodu sovětských vojsk.  

Nevím, jak se k tomu, zejména v době, kdy se na Moskvu tak mohutně a rádo plive, stále narůstající řady protikomunistických odbojářů a hrdinů sametové revoluce postaví, budiž jim české odbojové nebe k věčné slávě, ale myslím si, že by potvrzení o zásluhách na konci reálného socialismu v Československu měly nově vydávat i archivy Ruské federace…

V každém případě tím získává celá řada heroických příběhů ze sameťáku charakter veselých historek z natáčení…