EN RU CS

Publikační činnost

Konkursní noviny (především rubrika "Evropa a úpadek" a "Lidé a ...") www.kn.cz, občasný spolupracovník Britských listů www.blisty.cz, názorového serveru Vaše věc www.vasevec.cz a časopisů "Ekonomika i upravljenije sobstvjennostju" ("Socialně ekonomická bezpečnost organizací v tržní ekonomice" (s V.I. Koškinem - 2011)), "Ekonomičeskoje vozrožděnije Rossiji" ("Hodnoty svobody bezpečnosti a spravedlnosti v paradigmatu rozvoje ekonomických systémů" (s N.A. Loginovou - 2011)), "Direktor po bezopasnosti" ("Bezpečnost jako předpoklad tržní ekonomiky" (2011) (v ruštině zde)), „Upravljenije sobstvjennostju: teorija i praktika“ ("O trojičním problému dluhů, peněz a manipulace" (2014)) a Sborník vědeckých prací „Ekonomika a management v dopravě“, článek „Ekonomická věda jako nástroj poznání“ (s Natálií Loginovou), ИНЖЭКОН, Sankt-Petěrburg (2012). Sborník vědeckých prací „Regionální aspekty řízení, ekonomiky a práva Severozápadního federálního okruhu Ruské federace“, článek „Synergické efekty komplexních vztahů dluhů, peněz a manipulací a jejich vliv na aktuální deficit lidskosti v postmoderním světě a nových geopolitických podmínkách“ (s V.V. Ciganovem a P.M.Ivašovem) VATT, Sankt-Petěrburg, 2014. Sborník vědeckých prací, článek Život v bezpečí - cíl ochrany obyvatelstva (s Vladimírem Klabanem), Uherské Hradiště, 2014.

Přednášky Competitive Intelligence „v kostkách“… (2005), Mechanismus bezpečnosti korporací - (MBK) (2006), Management prostředí korporací - (MPK) (2008), Mechanismus bezpečnosti korporací - (MBK) - RU, Corporate Milieu Management (CMM) - Менеджмент среды корпорации (МСК), O setkavani socialniho a lidskeho kapitalu (2011), On encounter of human and social capital… (2011), Proč ztroskotávají reformy směřující ke znalostní ekonomice a společnostem…?!? (2012), Why do reforms leading to knowledge economy and society fail? (2012), Formování systémů bezpečnosti organizací (Samara - 2012), Kde vzít a nekrást... (2013), Is it possible to profit from education (2013). Co je skutečně důležité...?!? a Co dělat...?!? (2014). Nacházíme se uprostřed informační války... - vystoupení na konferenci www.rescue.org.ru (2014).

Pracovní texty Proč platí, že když nejde o život, jde v podstatě o hovno…?!?, Насколько верно, что если вопрос не касается жизни и смерти, речь идет по существу о говне…?!?, O původu organizací…, О происхождении организации (sloj-plast), Metodologie přístupu k problematice bezpečnosti organizace, Методология подхода к проблематике безопасности организации, Zákonitosti v ekonomice (2013) (v ruštině zde), Ekonomická demokracie (2013) (v ruštině zde)

a eseje Úvaha o organizacích a organismech (2010) (v ruštině zde), Možná cesta ke změnám (2009) (v ruštině zde), Je bezpečnost ekonomická kategorie?!? (2011) (v ruštině zde) a "Faktor znánij" (2012) (v ruštině zde), Politické ekonomii je 400 let (2015) v ruštině zde

Sbornik eseji "Dekáda tápání" (2013).
Celý rok třináctého "zde" (2013).
Čas sluhů a dluhů (2014-2015) 

Texty o korupci (2014): Teze o korupci, Тезисы о коррупции, Теоретически-философские аспекты коррупции, Korupce nám ruší naše kruhy

Projekt zkoumani možné podoby ekonomické teorie postavené na vztahu mysli a přírody MERE (Mind and Environment Reflexivity Economy) česky zde (2012) rusky zde

 

Videa od roku 2014:

Ladislav Žák / Dohoda TTIP: šance a riziká  (2014)


Spoluautor Rozvojové strategie bývalého vojenského areálu v obci Velká Hleďsebe Opravdu Nový Klimentov, v ruštině zde a spoluautor skript ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ОРГАНИЗАЦИЯ,ПЛАНИРОВАНИЕ, БЕЗОПАСНОСТЬ zde klikni.