01.08.2019Snění o moudré zemi...

soubor představ o naší zemi pro KONKURSNÍ NOVINY z roku 2019

28.07.2019Quantum of Ethics

Little book, about something extra as an opportunity offer.

28.07.2019Kvantum etiky

Maličká knížka o něčem ještě malinkatějším navíc, jako nabídce příležitosti pro bližní...

28.07.2019Квант этики

Kнижкa о чем-то маленьком, дополнительном, но очень важном. О предложении возможности или шанса близким.

27.05.2019Člověk naší doby...

vystoupení na konferenci v Nižném Novgorodu...

24.05.2019Человек нашего времени

Выстуление на конференции в Нижнем Новгороде. Организаторы mininuniver.ru и archilab.online Название "ХХI. век с позиций современной науки..."

09.04.2019Muž za kecpultem

...s omluvou všem mým učitelům ruštiny...

10.03.2019Svoboda je možnost a možnost je svoboda...

textový podklad k vystoupení na Finanční univerzitě v Moskvě

07.03.2019Свобода-это возможность и возможность-это свобода…

Текст моего выступления на конференции «Человек и научно технический прогресс в социально-экономической парадигме будущего», которая произошла 6-ого марта 2019 года на Финансовом университете при Правительстве РФ.

28.02.2019Жизнь суха, а древо теории зеленеет...

Выступление на конференции «Метанаучное изучение искусственного интеллекта» с названием "Жизнь суха, а древо теории зеленеет"