12.09.2018Sto roků hledání trůnu

...soubor esejů pro KONKURSNÍ NOVINY v roce, kdy si připomínáme sto let víceméně marných pokusů o opravdovou českou státnost...

11.08.2018Ethics of Quality

https://bookboon.com/cs/ethics-of-quality-ebook

11.08.2018Etika kvality

https://bookboon.com/cs/ethics-of-quality-ebook

11.08.2018Этика качества

https://bookboon.com/cs/ethics-of-quality-ebook

08.06.2018Моих десять минут о Марксе...

выступление на конференции на Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации