15.10.2018Tři maličkosti o volbách...

aneb nespokojeni můžeme být jenom s politiky, které si sami volíme...

08.10.2018Почему делать все хорошо, даже если никто не смотрит...?!?

несколько заметок к проблематике этики качества

08.10.2018Proč dělat věci dobře i když se nikdo nedívá...

několik tezí k problematice etiky kvality...

12.09.2018Sto roků hledání trůnu

...soubor esejů pro KONKURSNÍ NOVINY v roce, kdy si připomínáme sto let víceméně marných pokusů o opravdovou českou státnost...

11.08.2018Ethics of Quality

https://bookboon.com/cs/ethics-of-quality-ebook