03.06.2016OТНОШЕНИЕ ПОЛИТИКИ И ЭКОНОМИКИ К ТВОРЦОВ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ОБЩЕСТВЕ

Политика, экономика, материальные и не материальные ценности, творцы ценностей, безбилетники общества, полная и ограниченная ответственность, безусловный основный доход, коммуникация, демократия, экономическая демократия, управление как амортизация и рециркуляция отходов, человеческие группы как отходы экономики и общественных коллапсов. Policy, economy, material and spiritual values, creators of values and goods, stowaways and parasites of society, full and limited responsibility, unconditional basic income, communications, democracy, economy democracy, government as amortization and recycling of human waste, human groups as economic and society collapse trash.

01.05.2016VIDEO - Ladislav Žák / Radim Hejduk - Levicová idea - Debatní klub

18.04.2016Meze budiž pochváleny...

...esej nikoliv pouze o bramborovém salátu,kaších a haších, ale o mezích, které dávají našemu prostředí podobu, obsah a smysl...

10.04.2016Špatné vytlačuje dobré...?!?

O Greshamově zákonu, odpovědnosti a vztahu prostředků komunikace a její úrovně

26.03.2016Stát jsme my...

Několik slov důležitosti propojení nového pojetí občanství a sociálního státu