20.10.2021Více světla...

Po esejích "Poznej sám sebe" a "Co je život...?!?" jsme s Miroslavem Svítkem zakončili trilogii esejí "Více světla". Sluší se zopakovat, že být Mirkovým spoluautorem je pro mě, básníka života, velká čest...

19.10.2021Za zrcadlem...

Soubor esejů pro KONKURSNÍ NOVINY v roce 2021...

04.10.2021SANTINI A SVĚTLO

Předkládám čtenářům již třetí esej inspirovaný Václavem Liškou. Nudíte se...?!? Pohovořte s Vaškem Liškou...!!! Kam se hrabe medvídek mýval...

10.09.2021Завтра уже было…

Завтра уже было… Предлагаю читателям свое выступление н Круглом столу в Финансовом университете в Москве, посвященном памяти профессора Дмитрия Евгеньевича Сорокина. Тема круглого стола: Образы новой реальности: тенденции и перспективы исторического развития…

03.09.2021Ethics of Balance and Balance of Ethics

https://bookboon.com/en/ethics-of-balance-and-balance-of-ethics-ebook

25.08.2021Капитал ни дьявольский, ни ангельский…

Предлагаю читателям свое выступление на конференции на БатГУ в городе Баткен, Киргизстан…

22.07.2021The Ethics of Balance & the Balance of Ethics

https://bookboon.com/cs/ethics-of-balance-and-balance-of-ethics-ebook

19.07.2021Proporce čili poměry...

Můj kamarád Václav Liška je muž mnoha talentů a nevšedních nápadů... Nabídl mi tradičně neotřelé téma a je čtenářích, aby posoudili, nakolik jsem se s ním neminul...

19.07.2021Geocentrismus

Když máte kamaráda Václava Lišku, zajímavá témata k zamyšlení Vás určitě neminou... Jestli se s tématem neminulo zpracování, nechť poslouží laskavý čtenář...

18.07.2021Etika rovnováhy & rovnováha etiky

https://bookboon.com/en/etika-rovnovahy-rovnovaha-etiky-ebook