23.05.2024Какие кадры нам нужны...

Представляю вниманию читателей свой доклад на традиционной конференции в Мининском университете в Нижнем Новгороде 23.5.2024 г. Тема конференции – «Климатическая устойчивость Индустрии 4.0».

23.05.2024Jaké kádry potřebujeme…

Předkládám čtenářům své vystoupení na tradiční konferenci na Mininské univerzitě v Nižném Novgorodu dne 23.5.2024. Tématem konference byla Klimatická udržitelnost průmyslu 4.0

14.05.2024Odpovědné technologie neexistují a udržitelné inovace jsou vzácné…

Předkládám čtenářům text svého vystoupení na konferenci Digitální technologie jako podpora udržitelného rozvoje inovativní ekonomiky, která proběhla 14.5.2024 na Ošské technologické univerzitě M. M. Adyševa v Kyrgyzstánu. Spoluorganizátorem byl rovněž Institut vědeckých komunikací (iscvlg.ru), jehož jsem už léta ambasadorem…

14.05.2024Ответственных технологий не существует, а устойчивые инновации - редкость...

Представляю вниманию читателей текст моего выступления на конференции Управление цифровыми технологиями в поддержку устойчивого развития инновационной экономики, которая состоялась 14 мая 2024 года в Ошском технологическом университете имени М. М. Адышева в Кыргызстане. Соорганизатором конференции выступил Институт научных коммуникаций (iscvlg.ru), амбассадором которого я являюсь уже много лет...

27.03.2024Životaschopnost je funkcí komunikace…

Předkládám váženým čtenářům teze svého vystoupení na Kulatém stolu Finanční univerzity v Moskvě, který byl věnován odkazu akademika Dmitrije S. Lvova na téma: Společnost, organizace, osobnost-obnovení smyslu, sladění činností a cílů… Kulatý stůl proběhl 27.března 2024.

27.03.2024Жизнеспособность зависит от качества коммуникации…

Представляю уважаемым читателям тезисы моего выступления на Круглом столе Финансового университета в Москве, посвященном наследию академика Дмитрия С. Львова на тему: Общество, организация, личность - восстановление смысла и согласование действий... Круглый стол состоялся 27 марта 2024 года.

27.03.2024O dojmech a pojmech...

Dvaadvacátý ročník esejů pro KONKURSNÍ NOVINY z roku 2024...

06.03.2024Истину мы можем только искать...

Представляю вниманию читателей тезисы моего выступления на Круглом столе Финансового университета в Москве, который состоялся на тему «Экономическая наука на перепутье» 6-ого марта 2024 года.

06.03.2024Pravdu můžeme jenom hledat…

Předkládám čtenářům teze svého vystoupení na Kulatém stole Finanční univerzity v Moskvě, který proběhl na téma „Ekonomická věda na rozcestí“ 6.března 2024.

18.02.2024Umělá inteligence - technologie a odpovědnost…

Nabízím čtenářům teze svého vystoupení na již VII. mezinárodní vědecké a praktické konferenci v podkavkazském Pjatigorsku, která se konala 15. února 2024 na Pjatigorské státní univerzitě. Hlavními organizátory byly PSU a Institut vědecké komunikace. Tématem konference byly „Perspektivy uplatnění umělé inteligence v sociálních a humanitárních oblastech poznání".