17.06.2018Sto roků hledání trůnu

...soubor esejů pro KONKURSNÍ NOVINY v roce, kdy si připomínáme sto let víceméně marných pokusů o opravdovou českou státnost...

08.06.2018Моих десять минут о Марксе...

выступление на конференции на Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации

08.06.2018Deset minut o Karlu Marxovi

vystoupení na Finanční univerzitě při vládě Ruské federace

13.05.2018О трёх прутиках нашего времени...

...попытка формулировать параметры нового или альтернативного мышления для нашего времени и близкого будущего...

13.05.2018O třech prutech naší doby...

...pokus o formulaci parametrů nového nebo jiného myšlení pro naši dobu a blízkou budoucnost...