06.03.2018Jen tak...

...o protestech obyvatelstva, které nebyly politicky ani organizovány ani zneužity...

06.03.2018Velký rachot...

o neefektivním a neproduktivním hluku zaznívajícího veřejné a politické sféry...

02.03.2018Будущее уже с нами...

выступление на конференции к проблемам конфигурации глобальной экономики в Финансовом университете при Правитеьстве Рoссийской Федерации...

02.03.2018Budoucnost už je tu s námi...

vystoupení na konferenci o problémech konfigurace globální ekonomiky pořádané Finanční universitou při vládě Ruské federace u příležitosti stého výročí jejího založení...

04.02.2018Solidarizmus a budoucnost

...několik poznámek ke koncepci solidarizmu jako jednoho z možných scénářů budoucnosti...