29.07.2022Cestami složitosti

Možná čtvrtá esej do knihy Za zrcadlem, možná první esej do nějaké jiné knihy...

27.06.2022Proč nejsou inovátoři šťastní...?!?

Váženým čtenářům a kolegům nabízím text svého vystoupení na V. mezinárodní vědecko-praktické konferenci "Ekonomická realita 21. století - duševní vlastnictví a digitální technologie", která se konala 17. června 2022 v sídle ICSTI (www.icsti.int). Konferenci pořádalo Mezinárodní centrum vědeckých a technických informací (ICSTI), Rusko-italská mezinárodní univerzita (RIM University) a Finanční univerzita při vládě Ruské federace (FinU).

18.06.2022Почему инноваторы не бывают счастливыми…?!?

Предлагаю своим уважаемым читателям и коллегам текст своего выступления на пятой Международной научно-практической конференции «Экономическая реальность-ХХI век-интеллектуальная собственность и цифровые технологии», которая произошла 17-ого июня 2022 г. штаб-квартире МЦНТИ (www.icsti.int).Организаторами конференции были: Международный центр научной и технической информации (МЦНТИ), Русско-Итальянский Международный Университет (РИМ Университет) и Финансовый университет при Правительстве РФ (ФинУ).

06.06.2022Naděje je kotvou i majákem ve složitých časech…

Nabízím čtenářům text svého vystoupení na konferenci na Sibiřské federální univerzitě v Krasnojarsku dne 2. června 2022 (https://bbusiness.biz/sbe2022)

06.06.2022Надежда - это и якорь, и маяк в трудные времена...

Предлагаю читателям текст моего выступления на конференции в Сибирском федеральном университете в Красноярске 2-ого июня 2022 года (https://bbusiness.biz/sbe2022).

19.05.2022Dnešní praxe potřebuje vědu zítřka...

Nabízím čtenářům text svého vystoupení na konferenci o koncepčních změnách ve vědě v kontextu paradigmatu udržitelného rozvoje. Konala se 19. května na Mininské univerzitě v Nižném Novgorodu a jedním z hlavních organizátorů byl IVK, tedy Institut vědeckých komunikací (iscvolga.ru).

19.05.2022Современная практика нуждается в завтрашней науке…

Предлагаю читателям текст своего выступление на конференции о концептуальных изменениях в науке в контексте парадигмы устойчивого развития. Она произошла 19-ого мая на Мининском университете в Нижнем Новгороде и одним из главных организаторов был Институт научных коммуникаций (iscvolga.ru).

22.04.2022Evropou obchází strašidlo

Nabízím čtenářům své vystoupení na konferenci v Tambovském státním technologickém institutu. Hlavním tématem konference byl udržitelný rozvoj. Jako host jsem byl požádán i o pár slov úvodem k účastníkům.

22.04.2022Призрак бродит по Европе

Предлагаю читателям свое выступление на конференции на Тамбовском государственном технологическом институте. Основной темой конференции было устойчивое развитие…

10.03.2022Továrny včera, dnes a zítra…

Nabízím čtenářům své vystoupení na v pořadí již osmé mezinárodní konferenci na téma „Politická ekonomie v éře strukturálně-systémové transformace: historie a logika procesu", která se konala na Finanční univerzitě v Moskvě.