09.12.2017Průvodce EU po jejím vlastním úpadku

Soubor zamyšlení o důvodech úpadku EU, psaných pro KONKURSNÍ NOVINY v roce 2017.

18.11.2017Ответственность за степень влияния коррупции на состояние общества и его решение – это дело всего общества, не только правоохранительных органов власти

07.11.2017Vidíme jen obrazy

o tom jestli přiíiš nebojujeme s obrazy namísto toho,abychom přemýšleli o věci samé...

31.10.2017500...

k výročí německé reformace...

24.10.2017Nenadávejme na zrcadlo, když máme křivou hubu...

o tom, kterak máme to,co jsme si zasloužili...

15.10.2017Předvolební panoptikum

o kampani, která snad ani kampaní nebyla...

30.08.2017Je cosi shnilého v království dánském…

Hamlet bere fámu či domněnku o bratrovraždě za bernou minci, shromažďuje indicie a šíří kolem sebe atmosféru, která vede celkem neúprosně ke skutečnému velkému neštěstí v královské rodině. Nic není buď dobré, nebo špatné, naše myšlení dělá věci dobrými nebo špatnými, jak se praví v Hamletovi. Hamlet nakonec vyřešil problém hniloby v království tím, že odstranil království… Je to metoda velmi destruktivní, ale zdá se mi, že u nás jdeme docela důsledně v Hamletových stopách.

28.08.2017Na Islandu by chtěl žít každý...

Žijeme v ve světě "cobykdyby". Řešíme pseudoproblémy a patláme se v nich dokolečka dokola... tváří v tvář nějakému skutečnému problému jsou najednou všechny ty drahé „euroekohrátky“ jaksi směšné. Skutečný život vypadá jinak...

11.08.2017Postmoderna jako výsledek normalizace moderny.

Moderní moc je založena na normalizaci prostřednictvím dominance technického nebo možná technicistního myšlení. Pro tento způsob myšlení je signifikantní to, že ono samo reviduje svoje vlastní nedostatky a relativizuje rizika, která samo produkuje. Tím se společnost postupně stává dispersní, je rozkládána na specifické, podle svých technických možnosti fungující a funkční části, což je právě charakteristický rys postmoderny.

19.07.2017Neporazitelná levice II.

Politika by měla stát na našem odpovědném občanském jednání a zpětně jej ovlivňovat, ale nikoliv nás shora poručníkovat, šikanovat nebo dokonce bez naší vůle omezovat. Proto je tak důležité podrobovat diskusi znovu a znovu věci zdánlivě dávno jasné a hledat novou podobu shody, která odpovídá aktuálním vztahům ve společnosti proto, aby se nakonec odstranění tabuizovaného status quo nemuselo dít násilnou cestou, která vždy přinese víc škody než užitku…