22.11.2022Hic Rhodos, hic salta…

Предлагаю читателям свое выступление на II. Международном Львовском форуме, который прошел дистанционно 22-ого ноября 2022.

17.11.2022Faktory a katalyzátory změn globálního hospodářského systému…II.

Nabízím čtenářům své vystoupení na Kulatém stole Finanční univerzity v Moskvě dne 17.11.2022. Vzhledem k tomu, že jde o překlad tohoto textu, odkazuji na předcházející text rovněž v češtině, které uveřejnily na konci září České novinky.

17.11.2022Движущие силы изменений в глобальной экономической системе 2

Представляю вниманию читателей текст моего выступления на Круглом столе "Глобальная трансформация мировой экономической системы", который должен был состояться 17-ого сентября в Финансовом университете в Москве.

16.10.2022Něco překrásného se končí…

V roce 2012 jsem vystoupil na konferenci v Samaře s vystoupení, které prezentovalo podstatnou část výsledků mé disertační práce, kterou jsem měl krátce na to v Moskvě obhajovat. Je to už více než deset let a já nabízím čtenářům možnost, aby posoudili, nakolik mé tehdejší myšlenky potvrdil následující vývoj a nakolik jsem se mýlil... Mimochodem, následně jsme posluchárnu slavnostně nazvali „Auditoriem Jegora Gajdara“…

16.10.2022Что-то прекрасное заканчивается…

В 2012 году я выступил на конференции в Самаре с докладом, в котором была представлена значительная часть результатов моей диссертации, которую я должен был защищать вскоре после этого в Москве. Сейчас прошло более десяти лет, и я предлагаю читателям оценить, насколько мои тогдашние идеи подтвердились последующими событиями и насколько я ошибался... Маленькая заметка-после моего выступления мы торжественно назвали аудиторию Аудиторией Егора Т. Гайдара...

27.09.2022Движущие силы изменений в глобальной экономической системе…

Представляю вниманию читателей текст моего выступления на Круглом столе "Глобальная трансформация мировой экономической системы", который должен был состояться 28-ого сентября в Финансовом университете в Москве. В итоге дату перенесли на 17-ого ноября, но это уже будет немного другое время, немного другая игра и немного другое выступление...

27.09.2022Faktory a katalyzátory změn globálního hospodářského systému…

Předkládám čtenářům text svého vystoupení na Kulatém stole s tématem „Globální transformace světové hospodářské soustavy“, který se měl uskutečnit 28. září na Finanční univerzitě v Moskvě. Nakonec byl termín konání změněn na 17. listopad, ale to už bude trochu jiná doba, trochu jiná hra a také trochu jiné vystoupení…

19.09.2022Путями сложности....

Эссе о сложных путях сложной средой...

31.08.2022Что дала нам перестройка

Предлагаю читателям текст, который я написал более месяц тому назад. Он касается вопросов, которые звучат актуально в чешском и может быть в европейском обществах. После того, когда скончался Михаил Сергеевич Горбачёв я решил п предложить этот текст и русскому читателю, хотя бы о самом лице Михаила Сергеевича в нем ничего не пишется…

31.07.2022Co nám dala perestrojka...?!?

Malé zamyšlení o destruktivním porozumění nebezpečným blbostem a tmářství...