19.07.2017Neporazitelná levice II.

Politika by měla stát na našem odpovědném občanském jednání a zpětně jej ovlivňovat, ale nikoliv nás shora poručníkovat, šikanovat nebo dokonce bez naší vůle omezovat. Proto je tak důležité podrobovat diskusi znovu a znovu věci zdánlivě dávno jasné a hledat novou podobu shody, která odpovídá aktuálním vztahům ve společnosti proto, aby se nakonec odstranění tabuizovaného status quo nemuselo dít násilnou cestou, která vždy přinese víc škody než užitku…

19.07.2017Neporazitelná levice…

Pokud se tedy dnes ozývají hlasy volající po nové levici, rehabilitaci levice nebo rehabilitaci politiky, pak tato rehabilitace musí být spojena s novou mocí. Otázka zní, zda existuje, jestli ji lze najít a probudit ji k životu…?!? A máme ji vůbec hledat…?!? V každém případě je před námi dlouhá předlouhá cesta, možná delší než před prvními „petrolejníky“ v XIX. století.

15.06.2017Jednou jsi dole a jednou nahoře…

Je určitě prospěšnější zbavit se problémů rychle a za jakoukoliv cenu, než usilovat o jakousi obecnou všenápravu, která ovšem často nastane i bez našeho přičinění, ovšem až tehdy, když už jsou kolem všichni po smrti, a to často i hlady.

07.06.2017Kde začít...?!? U sebe...

Dokázat chránit druhé a být chráněn druhými. Budovat vzájemnou důvěru, nazírat na vlastní práva prizmatem povinnosti garantovat tatáž práva druhým, včetně otázky, zda mohu požívat práv, která sám nejsem schopen garantovat. Přitom platí, že abych mohl něco druhým garantovat nebo to s nimi sdílet, musím to sám mít. Velmi rychle také při této vzájemně prospěšné činnosti v atmosféře vzájemné důvěry a podpory dokážeme identifikovat ty, kteří nás chránit prostě nechtějí nebo nám chtějí naopak ublížit a následně je nejrůznějším vhodným způsobem eliminovat.

04.06.2017Normalizace našich dnů…

Autocenzura v nás, živená elitami a jejich politickými mediálními a expertními slouhy, nás zničí dříve, než to dokážou skuteční nepřátelé naší svobody a způsobu života.