12.04.2023В движении - шаг за шагом...

Вместе с Миреком Свитеком мы представляем уважаемым читатёлям вторую часть второго трио эссе о вещах и явлениях, над которыми стоит задуматься. Она написана с целью и желанием прежде всего вдохновить ...

11.03.2023Na tahu-krok za krokem

Předkládáme s Mirkem Svítkem čtenářům druhou část druhé trojice esejí o věcech a jevech, které stojí za přemýšlení.. Byla napsána s cílem i přáním především inspirovat...

03.03.2023Доверие, достоверность, надёжность…

Предлагаю читателям текст моего выступления на конференции "Россия в эпоху глобальной структурной трансформации", которая состоялась 3 марта 2023 года в Финансовом университете в Москве. Темой моего выступления было доверие. достоверность и надежность…

03.03.2023Důvěra a důvěryhodnost…

Nabízím čtenářům teze svého vystoupení na konferenci „Rusko v období globální strukturální transformace“, která se konala 3. března 2023 na Finanční univerzitě v Moskvě. Tématem mého vystoupení byla důvěra a důvěryhodnost.

27.02.2023Dekády tápání...

Dvacet let příspěvků pro Konkursní noviny a fotografií z Ramsau am Dachstein...

17.02.2023Po ovoci poznáte je…

Předkládám čtenářům teze svého vystoupení na Kulatém stole Finanční univerzity v Moskvě dne 17. února 2023.

17.02.2023По плодам их узнаёте их…

Предлагаю читателям текст своего выступления на Круглом столе Финансового университета 17-ого февраля 2023 г. Тема круглого стола «Глобальные вызовы современности: образование, наука, индустрия»

17.02.2023Устойчивое развитие как «Потемкинское село»…?!?

Предлагаю читателям текст своего выступления на конференции, которая касалась проблематики устойчивого развития и ESG. Конференция произошла в 16-ого февраля 2023 г. ПГУ в Пятигорске и ее организаторами были ПГУ, Консорциум устойчивого развития ИНК и Центр маркетинговых инициатив.

16.02.2023ESG a udržitelný rozvoj jako Potěmkinovy vesnice…?!?

Předkládám čtenářům teze svého vystoupení na konferenci na Státní univerzitě v Pjatigorsku, jejímž tématem bylo ESG a udržitelný rozvoj. Konference se konala 16.února 2023

06.01.2023K čemu je nám prezident...?!?

....a k čemu jsme si my sami...?!?