18.07.2023Transformace odpadů...

V červnu jsem měl možnost zúčastnit se celkem tří konferencí v Nižném Novgorodu, Moskvě a u překrásného jezera Issyk-Kul v Kyrgyzstánu. Předkládám čtenářům své vystoupení na třetí z nich…

18.07.2023Věda, škola, praxe…

V červnu jsem měl možnost zúčastnit se celkem tří konferencí v Nižném Novgorodu, Moskvě a u překrásného jezera Issyk-Kul v Kyrgyzstánu. Předkládám čtenářům své vystoupení na druhé z nich…

18.07.2023O produktivitě etiky…

V červnu jsem měl možnost zúčastnit se celkem tří konferencí v Nižném Novgorodu, Moskvě a u překrásného jezera Issyk-Kul v Kyrgyzstánu. Předkládám čtenářům své vystoupení na první z nich…

25.06.2023Трансформация отходов...

Предлагаю читателям текст своего выступление на конференции с названием «Экологический след современной экономики и пути его уменьшения: ответственность, инновационность, устойчивость» которая произошла в конце июня на прекрасном киргизском озере Иссык- Куль. Главными организаторами были Баткенский государственный университет, Институт научных коммуникаций (iscvolga.ru) и его Консорциум устойчивого развития и технологического лидерства…

16.06.2023Проблема взаимосвязи науки, образования и практики...

Представляю вниманию читателей текст моего выступления на круглом столе Финансового университета в Москве по теме: «Наука, образование, практика: на пути к системной сбалансированности».

16.06.2023О продуктивности этики...

Представляю читателям текст моего выступления на конференции в Минском университете в Нижнем Новгороде. Соорганизатором конференции традиционно выступил Институт научных коммуникаций (www.iscvolga.ru)

15.05.2023Be on the move – step by step

Together with Mirek Svítek we present the second part of the second trio of essays about things and phenomena worth thinking about. It was written with the aim and desire to inspire.

22.04.2023Očistce naší doby

Pokud použijeme kritické myšlení, byť v jeho základní podobě, je nabíledni, že závazné učení o očistci stejně jako očistec sám jsou prostě pouhé dobře propracované nebezpečné nesmysly a nástroje na ovládání jedinců na tomto světě prostřednictvím strachu z nejisté budoucnosti po smrti. Taková hloupost a jak dobře funguje…

12.04.2023В движении - шаг за шагом...

Вместе с Миреком Свитеком мы представляем уважаемым читатёлям вторую часть второго трио эссе о вещах и явлениях, над которыми стоит задуматься. Она написана с целью и желанием прежде всего вдохновить ...

11.03.2023Na tahu-krok za krokem

Předkládáme s Mirkem Svítkem čtenářům druhou část druhé trojice esejí o věcech a jevech, které stojí za přemýšlení.. Byla napsána s cílem i přáním především inspirovat...