19.07.2021Geocentrismus

Když máte kamaráda Václava Lišku, zajímavá témata k zamyšlení Vás určitě neminou... Jestli se s tématem neminulo zpracování, nechť poslouží laskavý čtenář...

18.07.2021Etika rovnováhy & rovnováha etiky

https://bookboon.com/en/etika-rovnovahy-rovnovaha-etiky-ebook

24.06.2021Nová kvalita veřejného prostoru je podmínkou zachování lidských společenství

Text společného vystoupení Miroslava Svítka a Ladislava Žáka na konferenci sesecsm.systemeconomics.ru na Finanční univerzitě při vládě Ruské federace.

17.06.2021Klíčem je kvalitní poptávka po rozkvětu jednotlivce i společenství...

Vystoupení na konferenci "Agrobyznys, ekologické inženýrství a biolechnologie" ve Volgoradu.

20.05.2021Человечность нашего времени...

текст моего выступления на конференции в Красноярске... http://conferenceii.tilda.ws/

28.03.2021ISC Telegram Conference

Moje minutové vystoupení v rámci konference minutových příspěvků na dané téma na Komunikační platformě Telegram...

21.02.2021Cožpak jsem jeho strážcem...

Úvaha na téma rozporu, že zatímco nám jde o život, politikům stále jenom o naše hlasy...

10.02.2021Цифровое образование-путь от возможности к необходимости и обратно...

техт моего выступления на научной конференции о цифровом образовании на государственном университете в городе Пятигорск...

07.01.2021Что такое жизнь...?!?

...несколько можно новых, но обязательно нетрадиционных взглядов на очень старый и традиционный вопрос... Текст "Что такое жизнь...?!?" представляет идейщую линию с текстом "Познай самого себя...". Моим соавтором опять уважаемый профессор Мирослав Свитек...

07.01.2021What is life...?!?

... а few unorthodox poinst of view on a very orthodox question as a free continuity to text "Know yourself” once again with prof. Mirek Svítek...