03.03.2023Доверие, достоверность, надёжность…

Предлагаю читателям текст моего выступления на конференции "Россия в эпоху глобальной структурной трансформации", которая состоялась 3 марта 2023 года в Финансовом университете в Москве. Темой моего выступления было доверие. достоверность и надежность…

03.03.2023Důvěra a důvěryhodnost…

Nabízím čtenářům teze svého vystoupení na konferenci „Rusko v období globální strukturální transformace“, která se konala 3. března 2023 na Finanční univerzitě v Moskvě. Tématem mého vystoupení byla důvěra a důvěryhodnost.

27.02.2023Dekády tápání...

Dvacet let příspěvků pro Konkursní noviny a fotografií z Ramsau am Dachstein...

17.02.2023Po ovoci poznáte je…

Předkládám čtenářům teze svého vystoupení na Kulatém stole Finanční univerzity v Moskvě dne 17. února 2023.

17.02.2023По плодам их узнаёте их…

Предлагаю читателям текст своего выступления на Круглом столе Финансового университета 17-ого февраля 2023 г. Тема круглого стола «Глобальные вызовы современности: образование, наука, индустрия»

17.02.2023Устойчивое развитие как «Потемкинское село»…?!?

Предлагаю читателям текст своего выступления на конференции, которая касалась проблематики устойчивого развития и ESG. Конференция произошла в 16-ого февраля 2023 г. ПГУ в Пятигорске и ее организаторами были ПГУ, Консорциум устойчивого развития ИНК и Центр маркетинговых инициатив.

16.02.2023ESG a udržitelný rozvoj jako Potěmkinovy vesnice…?!?

Předkládám čtenářům teze svého vystoupení na konferenci na Státní univerzitě v Pjatigorsku, jejímž tématem bylo ESG a udržitelný rozvoj. Konference se konala 16.února 2023

06.01.2023K čemu je nám prezident...?!?

....a k čemu jsme si my sami...?!?

06.01.2023Along the paths of complexity...

Lord, Your sea is so big, and my boat is so small...

12.12.2022Evropa a úpadek 22

Dvacátý ročník esejů pro Konkursní noviny s nenápadným odkazem na Hlavu 22...