24.10.2017Nenadávejme na zrcadlo, když máme křivou hubu...

o tom, kterak máme to,co jsme si zasloužili...

15.10.2017Předvolební panoptikum

o kampani, která snad ani kampaní nebyla...

30.08.2017Je cosi shnilého v království dánském…

Hamlet bere fámu či domněnku o bratrovraždě za bernou minci, shromažďuje indicie a šíří kolem sebe atmosféru, která vede celkem neúprosně ke skutečnému velkému neštěstí v královské rodině. Nic není buď dobré, nebo špatné, naše myšlení dělá věci dobrými nebo špatnými, jak se praví v Hamletovi. Hamlet nakonec vyřešil problém hniloby v království tím, že odstranil království… Je to metoda velmi destruktivní, ale zdá se mi, že u nás jdeme docela důsledně v Hamletových stopách.

28.08.2017Na Islandu by chtěl žít každý...

Žijeme v ve světě "cobykdyby". Řešíme pseudoproblémy a patláme se v nich dokolečka dokola... tváří v tvář nějakému skutečnému problému jsou najednou všechny ty drahé „euroekohrátky“ jaksi směšné. Skutečný život vypadá jinak...

11.08.2017Postmoderna jako výsledek normalizace moderny.

Moderní moc je založena na normalizaci prostřednictvím dominance technického nebo možná technicistního myšlení. Pro tento způsob myšlení je signifikantní to, že ono samo reviduje svoje vlastní nedostatky a relativizuje rizika, která samo produkuje. Tím se společnost postupně stává dispersní, je rozkládána na specifické, podle svých technických možnosti fungující a funkční části, což je právě charakteristický rys postmoderny.