28.05.2020Роль цифровизации общества и последствия пандемии в условиях глобализации

...цифровизация похожа на огонь. Можно быть хорошим слугой, но также плохим господином. Она может нанести обществу серьёзный вред, прежде всего в области дегуманизации и дебилизации индивидов, а в их последствии также дебилизации социумов и даже общества в целом...

17.05.2020Kudy kam...II.

...lidé ze slonovinových vládních věží vůbec neumí představit, jak žijí ti ostatní lidé, kterým pravidelně ztrpčují život a nazývají to „vládnutím“…

01.05.2020Kádrování padlých...

Pokud pominu obecnou úctu k padlým, včetně nepřátel, jako určitý kulturní standard, pak kádrování těch, kteří padli na naší straně, mi připadá jako nedostatek základní inteligence, zdravého rozumu a znak deprivantstvi.

20.04.2020Что делать...

… карту строить

20.04.2020Cena života...

...ale co je vlastně život..?!?

20.04.2020Kudy kam

Možnosti, které nám davá naše současné postavení, nikdy s ohledem na budoucí cíle nevyužijeme bez pomoci kvalitních dat, jejich sběru, analýzy a interpretace. Klíčová je přitom účast, pomoc a místní znalosti těch, kterých se tyto cíle v konkrétním mistě týkají... Naše vláda nemá ani ty cíle...

01.03.2020Гостеприимство, как инструмент межкультурной коммуникации…

Сущностью всего комплекса поведения и действий, который можно назвать гостеприимством, является создание около себя места, где в течение определенного периода времени прибывающие могут существовать в различных видах и мерах сосуществования.

01.03.2020Межкультурная коммуникация вчера, сегодня и завтра...

Естественным условием межкультурной коммуникации является само существование культур, которые должны общаться. То, что мы проживаем в нынешней либеральной парадигме, является скорее «антикультурой».

01.02.2020Chce se mi zvracet

...několik řádků člověka a občana, který se stydí za svou zemi a stát...

02.01.2020Познай самого себя…

С моим уважаемым другом, проф. Мирославом Свитеком (https://www.researchgate.net/profile/Miroslav_Svitek) попробовали вместе подумать об одной из важнейших и вечных задач для каждого человека, для каждого из нас... Через полгода в рамках нашей коммуникации между чешской Прагой и американским Эл Пасо возникнул настоящий текст...