13.05.2018О трёх прутиках нашего времени...

...попытка формулировать параметры нового или альтернативного мышления для нашего времени и близкого будущего...

13.05.2018O třech prutech naší doby...

...pokus o formulaci parametrů nového nebo jiného myšlení pro naši dobu a blízkou budoucnost...

18.04.2018Vyhráli naši...

...a naši jsou ti, co vyhráli...

10.04.2018O třech prutech, veliké řepě a mzdě na vinici páně...

aneb o člověčenství nové doby...

13.03.2018Proč...

...pár otázek, čekajících na odpověď...

06.03.2018Jen tak...

...o protestech obyvatelstva, které nebyly politicky ani organizovány ani zneužity...

06.03.2018Velký rachot...

o neefektivním a neproduktivním hluku zaznívajícího veřejné a politické sféry...

02.03.2018Будущее уже с нами...

выступление на конференции к проблемам конфигурации глобальной экономики в Финансовом университете при Правитеьстве Рoссийской Федерации...

02.03.2018Budoucnost už je tu s námi...

vystoupení na konferenci o problémech konfigurace globální ekonomiky pořádané Finanční universitou při vládě Ruské federace u příležitosti stého výročí jejího založení...

04.02.2018Solidarizmus a budoucnost

...několik poznámek ke koncepci solidarizmu jako jednoho z možných scénářů budoucnosti...