01.01.2015Moje novoroční přání i předsevzetí

14.12.2014Potíže pána a otce všech dluhů a jeho sluhů...

Základem přežití a bezpečnosti všech organismů, organizací a systémů tkví ve schopnosti recyklovat vlastní odpad. Jestli jde o bakterii nebo kapitalismus je možná celkem lhostejné. Ekonomie a ekologie si jsou bližší než si jsou ochotné přiznat.

05.12.2014Pat a Mat na entou…

Kdo by chtěl zahnat trudnomyslnost, ten nechť zapomene na Pepinova medvídka mývala. Pořiďte si záznam s vystoupením ministra vnitra, který s „pokrfejsem“ sděluje národu, že v areálu muničního skladu jsou pumy a miny na větvích v korunách stromů. Kdo by chtěl lepší důkaz toho, že tento stát je rukách méně bystrých jedinců, ten aby chodil s lucerničkou. Hodnota tohoto sdělení je nebývalá. Co když se tam pumy a miny zahnízdí…?!? Nebudou rušit migrační trasy kun a ptačí tahy…?!? Neodletí do teplých krajin… A co NATURA 2000 ?!?

28.11.2014Bilance korupce

Říjnové pokračování našich úvah o sluzích a dluzích bude věnováno tématu z nejprobíranějších, tedy korupci. Hned v úvodu je třeba definovat, pro potřebu tohoto textu bude jako korupce bráno vše, co poškozuje či narušuje nebo porušuje určité uspořádání s cílem si přilepšit nejen na úkor jeho dalších účastníků, ale i na úkor uspořádání samotného.

19.11.2014Теоретически-философские аспекты коррупции

Сначала необходимо подчеркнуть, что все политические, предпринимательские и гражданские почины, направленные против коррупции или даже на борьбу с коррупцией являются лишь кулисой, за которой в действительности беззастенчиво коррумпируют и воруют. Криминализация коррупции, которая касается отдельных действий, в значительной степени бессмысленна. Более действенной формой исключения последствий коррупции является использование ее энергии для усиления процессов, которые она сама нарушает. Речь идет о действиях в духе традиций чешского патрона, св. Прокопа, который сумел запрячь черта в плуг и принудить его пахать. В этом смысле криминализация коррупции – это скорее то же самое, как запрячь лошадь сзади воза.

14.11.2014Мы находимся посреди информационной войны…

Однако за видимой информационной войной Запада против России есть еще одна война. Это информационная война суперкласса, дискретных элит или сверхбогатых с остатками национальных обществ и среднего класса с целью лишить их возможности влиять на общественное развитие, полностью подчинить и поработить всех отдельных людей и общественные группы.

13.11.2014Nacházíme se uprostřed informační války…

Za viditelnou informační válkou Západu s Ruskem však existuje ještě jedna válka. Je to informační válka diskrétních elit se zbytky národních společností a střední třídy s cílem vyřadit je z vlivu na společenském dění a zcela si podmanit a zotročit všechny jednotlivce i společenské skupiny.

31.10.2014Život v bezpečí - cíl ochrany obyvatelstva

V článku je prezentován názor autorů na problematiku bezpečnosti v ČR v souvislosti s Ochranou obyvatelstva, Environmentální bezpečností a Teorií udržitelného rozvoje. Jde ve své podstatě vždy o pohled z různého zorného pole na zajištění „bezpečného života lidí“. Příspěvek je orientován především na podstatu antropologických hrozeb – tedy těch, jež způsobuje člověk, a zaměřuje se na bezpečnost lokality, regionu a státu.

23.09.2014VIDEO - Ladislav Žák / Dohoda TTIP: šance a riziká

17.09.2014Korupce nám ruší naše kruhy…

Tento text byl původně připraven pro KONKURSNÍ NOVINY, kde vyjde v poněkud zkrácené podobě. Věnuje se tématu z aktuálně nejprobíranějších, tedy korupci. Hned v úvodu je třeba definovat, že pro potřebu tohoto textu bude jako korupce bráno vše, co poškozuje či narušuje nebo porušuje určité uspořádání s cílem si přilepšit nejen na úkor jeho dalších účastníků, ale i na úkor uspořádání samotného...