03.12.2018Debilizace společnosti...

Evropou obchází strašidlo tmářství...

01.12.2018O malé a velké budoucnosti, etice, entuziasmu a emocích...

...z mých nedávných vystoupení na Finanční univerzitě v Moskvě...

15.10.2018Tři maličkosti o volbách...

aneb nespokojeni můžeme být jenom s politiky, které si sami volíme...

08.10.2018Почему делать все хорошо, даже если никто не смотрит...?!?

несколько заметок к проблематике этики качества

08.10.2018Proč dělat věci dobře i když se nikdo nedívá...

několik tezí k problematice etiky kvality...

11.08.2018Ethics of Quality

https://bookboon.com/cs/ethics-of-quality-ebook

11.08.2018Etika kvality

https://bookboon.com/cs/ethics-of-quality-ebook

11.08.2018Этика качества

https://bookboon.com/cs/ethics-of-quality-ebook

08.06.2018Моих десять минут о Марксе...

выступление на конференции на Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации

08.06.2018Deset minut o Karlu Marxovi

vystoupení na Finanční univerzitě při vládě Ruské federace