03.07.2016Lhostejnost k lidskému odpadu nás zbavuje lidskosti…

Dovoluji si tímto předložit čtenářům své vystoupení na konferenci s názvem „Moderní sociální demokracie, ideologie a politická praxe“, která proběhla v Institutu ekonomiky Ruské akademie věd v Moskvě 30. června 2016. Další podrobnosti o konferenci budou uveřejněny na www.rescue.org.ru nebo www.inecon.ru.

03.06.2016OТНОШЕНИЕ ПОЛИТИКИ И ЭКОНОМИКИ КАК ТВОРЦОВ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ОБЩЕСТВЕ

Политика, экономика, материальные и не материальные ценности, творцы ценностей, безбилетники общества, полная и ограниченная ответственность, безусловный основный доход, коммуникация, демократия, экономическая демократия, управление как амортизация и рециркуляция отходов, человеческие группы как отходы экономики и общественных коллапсов. Policy, economy, material and spiritual values, creators of values and goods, stowaways and parasites of society, full and limited responsibility, unconditional basic income, communications, democracy, economy democracy, government as amortization and recycling of human waste, human groups as economic and society collapse trash.

01.05.2016VIDEO - Ladislav Žák / Radim Hejduk - Levicová idea - Debatní klub

18.04.2016Meze budiž pochváleny...

...esej nikoliv pouze o bramborovém salátu,kaších a haších, ale o mezích, které dávají našemu prostředí podobu, obsah a smysl...

10.04.2016Špatné vytlačuje dobré...?!?

O Greshamově zákonu, odpovědnosti a vztahu prostředků komunikace a její úrovně

26.03.2016Stát jsme my...

Několik slov důležitosti propojení nového pojetí občanství a sociálního státu

13.03.2016Pakt Erdogan-Merkelová na stole...

...o následcích toho, že nerozhodní zkorumpovaní hlupáci opět na rozhodujícím summitu nic nerozhodli...

10.03.2016Браво, Семен Аронович....II.

третий взгляд моего учителя, академик Кнмельмана

09.03.2016Smysl pro realitu...

o jednání české vlády, která šikanuje a buzeruje vlastní občany ve jménu evropských standardů v době, kdy EU nenávratně končí a nastává doba tolerance standardů, které přinášejí migranti...

06.03.2016Summit za všechny peníze...

...o velkém rojení nemohoucích zkorumpovaných hlupáků, kteří na rozhodujícím summitu opět nic nerozhodnou...