Smysl pro realitu...

Když se člověk zamyslí nad tím, čím se zabývá současná vláda a její parlamentní většina a podívá se kolem sebe, co se doma, v Evropě a ve světě širém děje, pak se přirozeně pokouší nalézt mezi změnami v prostředí a činností české vlády nějaké souvislosti. Marně. Vláda to prý s námi myslí dobře, a proto nás pilně fízluje, utrácí za skrytá měření rychlosti, chystá organizované pouliční udavače, komise na prověrky topiva, pití na veřejných akcích, výchovy dětí a všeho možného. Hezky to nedávno popsal Václav Klaus mladší a opakovat se netřeba.

Pozastavím se jenom u evergreenu zákazu kouření nejlépe všude, ale určitě v restauracích, ať to stojí, co to stojí. Upozorňuji, že jsem natolik sváteční kuřák, že s výjimkou okamžiku po konzumaci tlačenky s cibulí a půllitru piva v zakouřené čtyřce na cigaretu chuť nemám. Mě děsí ta úpornost české vlády ve snaze srovnat obyvatelstvo do jakýchsi nesmyslných normativů osobního života, které jsou nazývány „evropskými standardy“, v době, kdy jsme v Evropě svědky toho, že je migrantům tolerováno znásilňování žen a dětí, krádeže, ozbrojené útoky migrantů, islámem posvěcená ženská obřízka, pedofilie a multigamie, milice šáría a celá řada dalších jevů, která nejsou z pohledu evropské kultury ničím jiným než hrubými kriminálními delikty a zločiny proti obyčejnému lidství a lidské důstojnosti. Vláda toto neustále na jedné straně zlehčuje a hodlá se v rámci EU radostně paktovat s Tureckem a založit v České republice společenský rozvrat, když ještě není nevyhnutelně nutný, a na straně druhé buzeruje a fízluje vlastní občany a rovná je do řady podle nesmyslných aktivistických dobrodějných pravidel. Vláda je tak věrna tradicím, protože přechází na evropské standardy v době, kdy už EU pomalu přestavá existovat, podobně jako její předchůdkyně odhalovala monumentální pomník J.V.Stalina v době, kdy už se skoro všude jeho pomníky bouraly. Byl sice mimo čas i prostor, ale byl opravdu monumentální… To je pro výsledky jednání českých elit platné zcela nadčasově.

Přitom snad musí být alespoň některým bystřejším členům vlády jasné, že za situace, kdy nelze nedotknutelným migrantům vysvětlit, že ženy jsou lidé, že některé ženy bychom si rádi ponechali v našich rodinách, že je neměníme za velbloudy ani kozy a ovce, že děti si nelze přivlastňovat sňatkem a beztrestně je znásilňovat, že bazén není záchod ani místo k „odbavení“ a krevní msta a šaría pro nás nejsou nástroje občanského práva, bude asi také obtížné jim vysvětlit, že si někde nemohou zapálit cigaretu, popřípadě, že nemohou na oheň přiložit cokoliv, když náhodou nenajdou velbloudí trus. Jak máme možnost vidět, migranti nepochopí ani to, že nemohou v pohnutí mysli zapalovat lidi, auta a obchody, takže cigárko je skutečně pod jejich rozlišovací schopností.

Přimlouvám se za to, aby nás naše vláda, vzhledem k nadcházejícím zásadním změnám v rámci přechodu na islámskou afroevropskou popř. euroarabskou kulturu, ke kterým chce ona sama svou zbabělostí a předpodělaností před paní Merkelovou a jejím pro Evropu smrtelně nebezpečným spolčením s islamistickým mafiánem Erdoganem přispět, nechala na pokoji a neotravovala nám těch posledních několik klidných měsíců života. A hlavně, ať se neohání nějakými náklady nebo úsporami, když se nestydí posílat ohromné peníze tureckému organizovanému zločinu…

Alespoň jednou v dějinách by tak mohla česká vláda učinit něco prozíravého. Nechci strašit, ale moc jiných příležitostí už mít nebude.