11.02.2015VIDEO - Ilona Švihlíková / Ladislav Žák - TTIP - Debatní klub

25.01.2015Alespoň jako ty blbé husy

Celá politika Západu a zejména EU ve vztahu k muslimům a neonacistům připomíná zaječí sjezd pod heslem „S mysliveckým svazem na věčné časy“

20.01.2015Je čas začít konečně vládnout

Vláda by se měla vzpamatovat a všude tam, kde ji EU „nedrží za koule“, by měla začít budovat vlastní autentické dobré vládnutí. Existuje velké spektrum rozumných kroků, například spočívajících v posílení subsidiarity, zejména na úrovni obcí. Znamenalo by to i rozhodnutí v tom smyslu, že usilovat o co nejvíce centrálních pravomocí je hloupost a pokusit se o redefinici centrální politicky České republiky, třeba v tom smyslu, že nebude do země pouštět nejen cizí vlivy, ale především cizí hloupost. Dalším rozhodnutím by mělo být maximální zjednodušení nejen centrální politiky, ale zjednodušení a především minimalizace legislativní činnosti a normotvorby vůbec. Naučit vnímat Česko doma i v zahraničí jako společný projekt jeho občanů, který je sice otevřený, ale odpovědnost za něj neseme my, nikoliv Brusel, Berlín nebo Washington. Kvalitní společnost ani stát nám za nás nikdo nevybuduje.

01.01.2015Moje novoroční přání i předsevzetí

14.12.2014Potíže pána a otce všech dluhů a jeho sluhů...

Základem přežití a bezpečnosti všech organismů, organizací a systémů tkví ve schopnosti recyklovat vlastní odpad. Jestli jde o bakterii nebo kapitalismus je možná celkem lhostejné. Ekonomie a ekologie si jsou bližší než si jsou ochotné přiznat.

05.12.2014Pat a Mat na entou…

Kdo by chtěl zahnat trudnomyslnost, ten nechť zapomene na Pepinova medvídka mývala. Pořiďte si záznam s vystoupením ministra vnitra, který s „pokrfejsem“ sděluje národu, že v areálu muničního skladu jsou pumy a miny na větvích v korunách stromů. Kdo by chtěl lepší důkaz toho, že tento stát je rukách méně bystrých jedinců, ten aby chodil s lucerničkou. Hodnota tohoto sdělení je nebývalá. Co když se tam pumy a miny zahnízdí…?!? Nebudou rušit migrační trasy kun a ptačí tahy…?!? Neodletí do teplých krajin… A co NATURA 2000 ?!?

28.11.2014Bilance korupce

Říjnové pokračování našich úvah o sluzích a dluzích bude věnováno tématu z nejprobíranějších, tedy korupci. Hned v úvodu je třeba definovat, pro potřebu tohoto textu bude jako korupce bráno vše, co poškozuje či narušuje nebo porušuje určité uspořádání s cílem si přilepšit nejen na úkor jeho dalších účastníků, ale i na úkor uspořádání samotného.

19.11.2014Теоретически-философские аспекты коррупции

Сначала необходимо подчеркнуть, что все политические, предпринимательские и гражданские почины, направленные против коррупции или даже на борьбу с коррупцией являются лишь кулисой, за которой в действительности беззастенчиво коррумпируют и воруют. Криминализация коррупции, которая касается отдельных действий, в значительной степени бессмысленна. Более действенной формой исключения последствий коррупции является использование ее энергии для усиления процессов, которые она сама нарушает. Речь идет о действиях в духе традиций чешского патрона, св. Прокопа, который сумел запрячь черта в плуг и принудить его пахать. В этом смысле криминализация коррупции – это скорее то же самое, как запрячь лошадь сзади воза.

14.11.2014Мы находимся посреди информационной войны…

Однако за видимой информационной войной Запада против России есть еще одна война. Это информационная война суперкласса, дискретных элит или сверхбогатых с остатками национальных обществ и среднего класса с целью лишить их возможности влиять на общественное развитие, полностью подчинить и поработить всех отдельных людей и общественные группы.

13.11.2014Nacházíme se uprostřed informační války…

Za viditelnou informační válkou Západu s Ruskem však existuje ještě jedna válka. Je to informační válka diskrétních elit se zbytky národních společností a střední třídy s cílem vyřadit je z vlivu na společenském dění a zcela si podmanit a zotročit všechny jednotlivce i společenské skupiny.